Over balans & hulpverlenerschap

Wat fijn dat jij je hebt opgegeven voor deze workshop over balans en veerkracht welke bij Van Boeijen wordt georganiseerd! Dit heb je ongetwijfeld gedaan om inspiratie en tools op te doen over hoe jij veerkrachtiger in je werk als hulpverlener kan staan. En dat is erg belangrijk. Als hulpverlener wil je er zijn voor een ander, maar cijferen we onszelf soms weg. In het werken met gedragskundigen komen wij nog steeds tegen dat ‘wij’ nog weinig open naar elkaar zijn over de thema’s werkdruk en stress. We volgen graag opleidingen en trainingen om cliënten goed te kunnen behandelen. En we volgen supervisie en leertherapie in het kader van een opleiding. In de dagelijkse praktijk werken we met cliënten waarmee het niet zo goed gaat en willen we zelf juist graag uitstralen dat we stevig staan. We zien collega’s om ons heen kampen met stressklachten, maar willen er zelf graag zijn voor deze collega en liefst nog wat van hem of haar overnemen. Maar hoe vaak zijn we open naar onszelf en naar elkaar over wat we kunnen en niet (meer) (aan) kunnen?

De VGCT besteedde eind 2022 een volledig concres aan het thema ‘under pressure’. Dit geeft aan hoezeer werkdruk speelt in de jeugdzorg, GGZ en ook de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vooral de COVID-19 pandemie had grote gevolgen voor de mentale gezondheid van hulpverleners. Uit onderzoek* blijkt dat van de ondervraagde GGZ-medewerkers na de pandemie 50% meer stressgerelateerde klachten vertoond en 30% somberheidsklachten. Tegelijkertijd melden zich meer cliënten met klachten als direct of indirect gevolg van de pandemie. Dit zorgt voor extra werkdruk in de sector waar de wachtlijsten toch al lang waren. Daardoor vallen zorgprofessionals uit of ze vertrekken uit de sector. Meer en meer raken organisaties ervan overtuigd dat het van belang is om preventiemaatregelen te nemen om stress en burnout te voorkomen.

Uit ditzelfde onderzoek blijkt eveneens dat het vergroten van veerkacht onder zorgprofessionals belangrijk is. Psychologische ondersteuning is effectief, zowel op organisatiebreed als op individueel niveau. Het is belangrijk om sociale steun binnen en buiten de werkomgeving te bevorderen en psycho-educatie te geven over zelfzorg. Zo ook is het van belang in te zetten op preventiemaatregelen (door de organisatie) en zelfmanagement (door de zorgprofessional zelf). Zo kunnen medewerkers tijdig ondersteund worden door professionals als zij klachten ervaren.

Met deze workshop over balans en veerkracht willen wij bijdragen aan de preventie en vooral zelfmanagement. Want in een sector waar het altijd druk is, is het belangrijk dat je zelf aan de knoppen draait. Dat je kan reflecteren op hoe het met jou gaat en je weet wat goed en niet goed voor je is. En dat je weet wanneer je een tandje erbij kan doen en wanneer niet.  En ja, het gaat ook vaak over (ogenschijnlijk) open deuren. Want je weet dat voldoende hersteltijd, slaap en goede voeding belangrijk is. Maar de vraag is wat je ermee doet en vooral wanneer je onder druk komt te staan. Zodat je jouw werkplezier en gezondheid behoudt!

*Bron: Alarmerend beeld onder personeel ggz; uitputting, angst- en somberheidsklachten met mogelijk vertrek uit de GGZ als gevolg – Tijdschrift vor gezondheidswetenschappen, juni 2022. https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-022-00353-y

Scroll naar boven